สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด:ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด:ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
🕖 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายยุทธการ อินทร์เพชร พัฒนาการอำเภอบปากคาดเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในการประชุมฯ
กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมปากยิ้ม ที่ว่าการอำเภอปากคาด
😷 ทั้งนี้ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด🦠
(C)HANGE (F)FOR (G)GOOD : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
📸 ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากคาด
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#OTOP
#WorldSoilDay

(Visited 8 times, 1 visits today)