✨✨ พช.ปากชม จัดกิจกรรม “เนื่องในวันครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน” ✨✨

✨✨ พช.ปากชม จัดกิจกรรม “เนื่องในวันครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน” ✨✨
📆 วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาระดับอำเภอ (ศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนบ้านซำไฮ)
⏱ เวลา 09.00 น. นายเชาวฤทธิ์ ภูพาที พัฒนาการอำเภอปากชม มอบหมาย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรม เนื่องในวันครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมแสดงพลังอาสาพัฒนาชุมชน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นและร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงทัศนียภาพ ปลูกผัก บริเวณรอบศูนย์ผู้นำจิตอาสา
👉 การดำเนินการดังกล่าวฯ ได้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จังหวัดเลย อย่างเคร่งครัด

📸ภาพ/ข่าว: ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม
🌞 ถิ่นวิมานใต้น้ำ ตำนานนครหงส์ ลำโขงสวยสุดตา งามแก่งฟ้าแก่งจันทร์ ถ้ำแสงธรรมงามเรืองรอง ร่อนทองสองนที ประเพณีลอยกระทง ⛰️
🎉 Change for good 🎉
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 8 times, 1 visits today)