ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านมโนรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย ร่วมกิจกรรม โครงการปกป้องและ [...]

สพอ.ปาย เป็นตัวแทนมอบเงินค่าผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาให้กับสมาชิกโครงการศิลปาชีพบ้านขุนสาใน ตำบลโป่งสา อำเภอปาย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย ดำเ [...]