กิจกรรมพัฒนาชุมชน

โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน บ้านมโนรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย ร่วมกิจกรรม โครงการปกป้องและ [...]

โครงการปกป้อง​และ​เชิดชู​สถาบัน​พระ​มหากษัต​ริย์​และหน่วยบำบัดทุกข์​ บำรุง​สุข ​ สร้าง​รอยยิ้ม​ให้ประชาชน​

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย ร่วมก [...]