พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 8 มกราคม และพิธีมอบ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ 8 มกราคม  และจัดพิธีมอบ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ ที่ว่าการอำเภอปาย โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอปาย เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

-พิธีกล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
-พิธีมอบแบบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอดลายผ้าไทย จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่
1.กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยแก้ว
2.กลุ่มทอผ้าบ้านแม่ปิง
3.กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม
4.กลุ่มทิวาร์ผ้าฝ้าย
5.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าลีซู
– จัดนิทรรศการผ้าไทยใส่ให้สนุก

ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

(Visited 21 times, 1 visits today)