ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่สำรวจแปลง CLM ต.แม่นาเติง

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. พ.อ.มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผบ.นพค.36 สนภ.3 นทพ. ลงพื้นที่สำรวจแปลง CLM ต.แม่นาเติง นายปัตพงศ์ อ่อนโพธา พัฒนาการอำเภอปาย มอบหมาย น.ส.ชมนพร ดีสิงห์ พัฒนากรประจำตำบลแม่นาเติง อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลพื้นที่เพิ่มเติม ทางหน่วย นพค.36 ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1.ควรเร่งอบรมเจ้าของแปลง CLM (ขออบรมฯพร้อม นพต.) เพราะจะได้เร่งดำเนินการขุดบ่อถ้าหลังเดือนเมษายนฝนตกดินอุ้มน้ำจะขุดไม่ได้
2.เจ้าของแปลงไม่ต้องการขุดตามแบบกรมฯเพราะแบบฯไม่เหมาะสมกับสภาะภูมิประเทศและเสียพื้นที่ทำการเกษตร ทางหน่วยฯจึงจะออกแบบให้ใหม่
3.ในการผันน้ำแต่ละบ่อต้องใช้เครื่องสูบน้ำ (ครุภัณฑ์) จึงขอให้ทาง พช. หาทางออกร่วมกัน

(Visited 12 times, 1 visits today)