ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
ที่ว่าการอำเภอป่าแดด, ถนนพาน-ป่าแดด, ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด 
จังหวัดเชียงราย, 57190 เบอร์โทรศัพท์ 0  5376 1119
FAX 0  5376 1119
อีเมล์ cdd_padaet@cdd.go.th

(Visited 725 times, 1 visits today)