สพอ.ป่าแดด>>>เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เข้าชม 10 ครั้ง

สพอ.ป่าแดด>>>เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าแดด ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(Visited 10 times, 1 visits today)