17 มี.ค.63 นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่สมาชิกกองทุนฯ ณ ห้องประชุมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง