ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต พัฒนาชุมชน ใส่สะอาด

เข้าชม 4 ครั้ง

นายนิรัญ นามโชติ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต พัฒนาชุมชน ใส่สะอาด

(Visited 4 times, 1 visits today)