ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล อินทรโม อาจารย์นิเทศน์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

เข้าชม 5 ครั้ง
25 มีนาคม 65
นายนิรัญ นามโชติ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถวิล อินทรโม อาจารย์นิเทศน์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การนิเทศน์ในครั้งนี้เป็นการเข้าขอบคุณพัฒนาการและทีมพี่เลี้ยงทุกท่านที่ดูแลและสอนงานนักศึกษาฝึกงานเป็นอย่างดี ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พช.ป่าบอน : ภาพ/ข่าว
(Visited 5 times, 1 visits today)