ประชุมตำบล หมู่ที่7 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

เข้าชม 9 ครั้ง
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน
24 มกราคม 2565
นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาว ธตวรรณ สิตะปิยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนและนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมประชุมตำบล ม.7 โคกทราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ศาลา ม.7 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พช.ป่าบอน : ภาพ/ข่าว
(Visited 9 times, 1 visits today)