พช.ป่าบอน จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบลโคกทราย

เข้าชม 11 ครั้ง
พช.ป่าบอน จัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบลโคกทราย
วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วย นางสาวธตวรรณ สิตะปิยะ พัฒนากรประจำตำบลโคกทราย พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
(Visited 11 times, 1 visits today)