พช.ป่าบอน ส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 32 ครั้ง
📢พช.ป่าบอน ส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง📢
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในโครงการ โดยมี นางอักษร นามโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ/ข่าว
(Visited 32 times, 1 visits today)