พช.ป่าบอน ส่งมอบต้นพันธุ์ส้มโอ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 21 ครั้ง
พช.ป่าบอน ส่งมอบต้นพันธุ์ส้มโอ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง📢
เมื่อวันที่ 6 กันยายน .64 นางสาวธตวรรณ สิตะปิยะ นักวิชาการปฏิบัติการส่งมอบต้นพันธุ์ส้มโอ ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 30 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ/ข่าว
+5
(Visited 21 times, 1 visits today)