พช.ป่าบอน ดำเนินโครงการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน ครั้งที่ 3 /2564

เข้าชม 7 ครั้ง
พช.ป่าบอน ดำเนินโครงการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน ครั้งที่ 3 /2564
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในที่ประชุม โดยมี นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินโครงการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน
ครั้งที่ 3 /2564 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าบอน (ชั้น 2) จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ:ข่าว
(Visited 7 times, 1 visits today)