พช.ป่าบอน ดำเนินการขอเชิญให้ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย มาให้ถ้อยคำต่อคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน

เข้าชม 2 ครั้ง
👉📢พช.ป่าบอน ดำเนินการขอเชิญให้ทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย มาให้ถ้อยคำต่อคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน📢👉
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน เป็นประธานคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน โดยมีคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอป่าบอน นายชุมพล นามสังค์ นางสาวธตวรรณ สิตะปิยะ และนางอารีย์ คงเจี้ยง พร้อมด้วยนางดวงแข ศรีเพชร ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลโคกทราย ดำเนินการบันทึกถ้อยคำการติดตามหนี้จาก
โครงการกลุ่มเลี้ยงไก่เนื้อสายพันธ์เบตง (ฟักไข่)
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ:ข่าว
(Visited 2 times, 1 visits today)