นางอักษร นามโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 3 ครั้ง
4 ส.ค.64 นางอักษร นามโชติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง ให้กับครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งลานช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ/ข่าว
(Visited 3 times, 1 visits today)