พช.ป่าบอน ดำเนินการจัดโครงการ “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง”

เข้าชม 1 ครั้ง
👉📢พช.ป่าบอน ดำเนินการจัดโครงการ “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง”
วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล
นายอำเภอป่าบอน เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน ดำเนินการจัดโครงการ “ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง” ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 D-M-H-T-T
ณ ตลาดสินเอก หมู่ 7 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ:ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)