📢👉“พช.ป่าบอน เชิญชวน”ปลูกฟ้าทะลายโจร”👉📢

เข้าชม 83 ครั้ง
📢👉“พช.ป่าบอน เชิญชวน”ปลูกฟ้าทะลายโจร”👉📢
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน
เชิญชวนทุกคน ปลูกพืชสมุนไพร ต้านภัย
COVID-19 เช่น ฟ้าทะลายโจร
🥬พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🥬
Change for good🌽
📸พช.ป่าบอน ภาพ:ข่าว
(Visited 83 times, 2 visits today)