ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เข้าชม 8 ครั้ง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน พร้อมด้วย นักพัฒนารัฐบาลดิจิตทัล (นพร.) ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
🌳🍀พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน 🍀🌳
#Change for good📢
🎬 พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว
(Visited 8 times, 1 visits today)