กิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอป่าบอน

เข้าชม 30 ครั้ง
“พช.ป่าบอน จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน นายบรรจง มีผล นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอนเข้าร่วมกิจกรรมฯ
🏠 ณ บ้านสายกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน. จังหวัดพัทลุง
🥬พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🥕
#Change for good
พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว.
(Visited 30 times, 1 visits today)