อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 16 ครั้ง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน ได้ดำเนินการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยมี นายประโมทย์ ดำจวนลม ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมในครั้งนี้
ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมใจกันใส่ผ้าไทย
🥬พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน 🥕
#Change for good
พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว.
(Visited 16 times, 1 visits today)