ประชุม ผู้นำ อช. อ.ป่าบอน

เข้าชม 57 ครั้ง
27 มกราคม 2564
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอป่าบอน ได้จัดประชุมผู้นำ อช. อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน
@ พช. ป่าบอน

#Change for good

พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว.

 

(Visited 57 times, 1 visits today)