ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอป่าบอน

เข้าชม 23 ครั้ง
นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอป่าบอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
โดยมี นายประพล ไชยงาม เป็นวิทยากรบรรยาย ในการประชุมครั้งนี้
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
🥬พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน 🥕
@ พช. ป่าบอน

#Change for good

พช.ป่าบอน :ภาพ/ข่าว.
(Visited 23 times, 1 visits today)