ศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ บ้านสายกลาง ต.หนองธง อ.ป่าบอน

เข้าชม 151 ครั้ง

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายประพันธ์ วรรณบวร ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย สิบเอกธรรมจักร สุดไพ นักวิขาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน นายชุมพล นามสังข์ ปลัดอำเภอ นางอักษร นามโชติ พัฒนากรประสานงานตำบลหนองธง ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมยกระดับการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสายกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน โดยมีการชี้แจงการดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าวและทบทวนแนวทางการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดให้กับคณะกรรมการและสมาชิกทราบพร้อมทั้งมีการมอบวัสดุตามโครงการ มีถังขยะเปียก เมล็ดพันธุ์ผัก ตะกร้าพลาสติก ถังเก็บขยะ ป้ายโครงสร้างคณะกรรมการและป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านสายกลาง หมูที่ 9 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

(Visited 151 times, 1 visits today)