คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามฯติดตามสมาชิกยื่นกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 20 ครั้ง

9 ต.ค 63 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามและตรวจสอบสมาชิกที่ยื่นกู้เงินหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ม.3,11 ต.โคกทราย ม.1 ต.ทุ่งนารี

(Visited 20 times, 1 visits today)