7 เมษายน 2563 สพอ.ป่าบอนจัดประชุมตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรี ตำบล เพื่อจัดทำโครงการพลังสตรีหนุนเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชน “90 วันปลูกผักสวนครัว”

เข้าชม 27 ครั้ง

(Visited 27 times, 1 visits today)