19 มี.ค.63 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จัดดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายสัมมาชีพชุมชน โดยมีปราชญ์ชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 หมู่บ้าน จำนวน 63 คน

เข้าชม 30 ครั้ง

(Visited 30 times, 1 visits today)