อำเภอป่าบอนสมโภชเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 37 ครั้ง

นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมสมโภชเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคกนาคบุตร หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

(Visited 37 times, 1 visits today)