23 ก.ย. 62 นายประศาสนเวชชุ แก้ววงศ์ พัฒนาการอำเภอป่าบอน ให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ OTOP ในงาน “มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่พัทลุง”

เข้าชม 127 ครั้ง

(Visited 127 times, 1 visits today)