วันที่ 18 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมปราชญ์ชาวบ้านประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลโคกทราย

เข้าชม 33 ครั้ง

(Visited 33 times, 1 visits today)