วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพร้อมปราชญ์ชาวบ้านประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าบอน

เข้าชม 35 ครั้ง

(Visited 35 times, 1 visits today)