วันที่ 6 ส.ค.62 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม2 ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

เข้าชม 33 ครั้ง

(Visited 33 times, 1 visits today)