เข้าชม 115 ครั้ง

อำเภอป่าบอน. จังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรม ชรบ. รุ่นที่ 9 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าบอน ในระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2560 มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด นายพรชัย สุขโสม นายอำเภอป่าบอนกล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว

(Visited 115 times, 1 visits today)