ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
อาคารที่ว่าการอำเภอองค์รักษ์ ชั้น 2 ถนนสุขาภิบาล 10 ตำบลองครักษ์
จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120

เบอร์โทรศัพท์ 037-391899
FAX 037-391899
อีเมล์ cdongkharak@gmail.com

FACEBOOKสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอองครักษ์

(Visited 1,395 times, 1 visits today)