พอ.องครักษ์ เป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประกวด KM Challenge ระดับเขตตรวจราชการ

เข้าชม 5 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.15 น.

นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการประกวดการจัดการองค์ความรู้ดีเด่นระดับหน่วยงาน (KM Challenge) ประเภทสุดยอดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแห่งการเรียนรู้ เขตตรวจราชการที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ในหัวข้อเรื่อง “ทีมพี่เลี้ยงมดงานตัวน้อย ผู้ชี้ทางครัวเรือนยากจนเป้าหมาย” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)