พช.องครักษ์ ร่วมมือภาคีเครือข่ายรวมใจช่วยครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

เข้าชม 8 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ มอบหมาย นางสาวณัฏฐ์ฐาประภัส ภักภูมินทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ นำโดย นายกฤษดา จรัสอรุณฉาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บางลูกเสือ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอองครักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 12 และผู้ช่วยฯ หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5 ร่วมกันระดมพลังจิตอาสา พร้อมใจกันปรับปรุงบริเวณบ้านที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนนายสุดใจ สุดา บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 12 ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ในการนี้ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือที่ได้นำทีมการดำเนินงานขับเคลื่อนงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการทำงานตามแนวทางแก้ไขและพัฒนาฯ ตาม 5 มิติ

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 8 times, 1 visits today)