พช.องครักษ์ รวมใจผู้นำชุมชน/องค์กร สู้ศึกประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี 2565

เข้าชม 7 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

ว่าที่ ร.ต.อภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2565 ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ณ บ้านบึงหลุมบัว หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่ม/องค์กร ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้
1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565 ได้แก่ บ้านบึงหลุมบัว หมู่ที่ 3 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
2. ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ดีเด่น ปี 2565 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( อช. ) ประเภทชาย ได้แก่ นายสิทธิชัย ธนูทอง และประเภทผู้นำหญิง ได้แก่ นางกาญจนา พากภูมิ (ป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้)
3. กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญ ในการพัฒนาหมู่บ้าน ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านบ้านคลอง 2 ม.4 ต.บางลูกเสือ
4. ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ตำบลพระอาจารย์

โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรสำคัญภายในพื้นที่เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลและส่วนรวม และยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมของชุมชนให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้อีกด้วย เช่น การเพาะเลี้ยงปลานิลและนกสวยงาม การทำไทรเสียบยอด ขนมหวาน ไข่เค็ม ปลาบูดู น้ำยาล้าง เป็นต้น

โดยกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำชุมชน ร่วมให้กำลังใจในการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 7 times, 1 visits today)