พช.องครักษ์ ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ

เข้าชม 4 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.

นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ และว่าที่ ร.ต.ปิยังกูร พวงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินของอำเภอองครักษ์ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอองครักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)