พช.องครักษ์ ขอแสดงความยินดีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

เข้าชม 10 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก นำโดย ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง พัฒนาการจังหวัดนครนายก ได้นำตัวแทนหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ประจำปี พ.ศ.2564 และ พ.ศ. 2565 โดยอำเภอองครักษ์ได้เข้ารับรางวัลจำนวน 2 รางวัลได้แก่

กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2564 ได้แก่

> รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองขุด หมู่ 8 ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ : กำนันอาทิตย์ บุญท้วม ผู้เข้ารับรางวัล

กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2565 ได้แก่
> รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน หมู่ 10 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ : กำนันกวี ยามเย็น ผู้เข้ารับรางวัล

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)