พช.องครักษ์ เตรียมดำเนินโครงการ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

เข้าชม 5 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ และว่าที่ ร.ต.ปิยังกูร พวงแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านคลองต้นตาล หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์แทน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” ที่จะกำหนดดำเนินการในวันที่ 11-12 ก.ค. 2565
📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 5 times, 1 visits today)