พช.องครักษ์ สนับสนุนการประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค

เข้าชม 1 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.

ว่าที่ ร.ต.ธัญญา เฟื่องนิภากรณ์ รักษาราชการแทนนายอำเภอองครักษ์ นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ นายฐานุพงศ์ พัชรเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.นครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายและนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพอ.องครักษ์ ได้ร่วมสนับสนุนการประกวดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น ระดับภาค ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน หมู่ที่ 10 ต.บางปลากด นำโดย นายกวี ยามเย็น กำนันตำบลบางปลากด (ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน ม.10 ต.บางปลากด) พร้อมทีมงาน นำเสนอผลการดำเนินงานดีเด่นที่ผ่านมาของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบน ต่อคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยวิธีการถ่ายทอดภาพทางไกล ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)