พช.องครักษ์ จัดประชุมประเมินผลเพื่อรับรองการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

เข้าชม 4 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ว่าที่ ร.ต. ธัญญา เฟื่องนิภากรณ์ นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ และคณะอนุกรรมการการประเมินผลเพื่อรับรองการพัฒนาตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ได้ร่วมประชุมพิจารณามาตรฐานงานพัฒนาชุมชน (มชช.) จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทผู้นำชุมชน : นายสิทธิชัย ธนูทอง ผู้นำ อช.ชาย /นางกาญจนา พากพูม ผู้นำ อช.หญิง
2. ประเภทกลุ่ม องค์การชุมชน : กลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ม.1 บ้านทำนบ ตำบลชุมพล/คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสม.) ม.4 ต.บางลูกเสือ
3. ประเภทชุมชน : บ้านบึงหลุมบัว ต.พระอาจารย์

โดยที่ประชุมได้พิจารณาและให้การรับรองในหลักการ ทั้ง 3 ประเภท

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 4 times, 1 visits today)