พช.องครักษ์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

เข้าชม 10 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ และพัฒนากรประจำตำบลบางปลากด ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินงาน การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการแนวทางการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายที่มีความเดือดร้อนในพื้นที่ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ในการมอบสิ่งของอุปโภค บริโภคที่จำเป็น เป็นจำนวน 1 ราย คือ ด.ช.ธวัชชัย ปิ่นแก้ว บ้านเลขที่ 57 หมู่ที่ 3 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์
📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)