พช.องครักษ์ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าคัดสรรดาว ปี 65

เข้าชม 10 ครั้ง

ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
Change for Good(heart)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ ได้ดำเนินการรับสมัครผู้ประกอบการ สำหรับเข้าคัดสรรสุดยอดผลิตหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565

📷ภาพ/ข่าว: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#Change for Good#
ประชาสัมพันธ์ : โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 10 times, 1 visits today)