พัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยดำเนินการส่งมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

พัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ร่วมส่งมอบบ้านโครงการ ซ่อม สร้าง บ้านครัวเรือนยากจน จังหวัดเชียงใหม่ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน โครงการ ซ่อม สร้าง บ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน คนเชียงใหม่ ปี 2565