อำเภออมก๋อย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดย ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจ [...]

อ่านต่อ

อำเภออมก๋อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 💥โดย ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวง [...]

อ่านต่อ

สพอ.อมก๋อย ลงพื้นที่ เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำต้นแบบ ตามหลักทฤษฎีใหม่ รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี”

💥วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. โดย นายปิยวั [...]

อ่านต่อ