ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่  ถนนเจริญทัศนา  50310 

ตำบลอมก๋อย  เบอร์โทรศัพท์ 053-467105

โทรสาร 053-467105

E-mail : cddomkoi2016@gmail.com

(Visited 746 times, 1 visits today)