พช.อมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าชม 6 ครั้ง

พช.อมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.

พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อยร่วมประชุมความคืบหน้าอมก๋อยโมเดลและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภออมก๋อย

 

#พช.เชียงใหม่

#อ.อมก๋อย

#สพอ.อมก๋อย//รายงาน

(Visited 6 times, 1 visits today)