สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

เข้าชม 5 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.

พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและอาสาพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) พื้นที่ ต.ยางเปียยง ม.9 บ้านนาไคร้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ติดตามและชำระเงินยืม ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย และร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการ กข.คจ.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#พช.เชียงใหม่

#อ.อมก๋อย

#สพอ.อมก๋อย//รายงาน

 

(Visited 5 times, 1 visits today)